Polityka prywatności

W trosce o Twoją prywatność


Od 25 maja 2018 na terenie całej Unii Europejskiej obowiązuje nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. W związku z tym zaktualizowaliśmy nasza politykę prywatności. Poniżej znajdziesz opis w jakim celu i w jaki sposób wykorzystujemy powierzone nam dane. Znajdziesz tutaj również informację jak możesz korzystać ze swoich praw do zgromadzonych przez nas danych.


I.    Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma BIRD Meble Ariel Pelikan wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Wrocławska 16, 98-400 Wieruszów, NIP 6191937441, REGON 300617270


II.    Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

Kto ma dostęp do Twoich danych?
Nigdy nie przekażemy Twoich danych, nie sprzedamy ich, ani też nie wymienimy z innymi podmiotami w celach marketingowych. Twoje dane przekazywane są wybranym podmiotą zewnętrznym jedynie w celu realizacji usług, które zostały przez nas zdefiniowane i w zakresie, jaki obejmują podpisane przez nas umowy powierzenia przetwarzania. Szczegółowe informacje na temat kategorii podmiotów zewnętrznych znajdziesz w dalszej części tekstu.

Podstawy prawne przetwarzania danych
Przetwarzamy Twoje dane osobowe na mocy zawartej umowy, której wzorzec znajdziesz Regulaminie. Twoje dane przetwarzamy tylko w takim zakresie, jaki jest potrzebny do właściwej realizacji świadczonej dla Ciebie usługi. W niektórych przypadkach, na przykład, aby lepiej dopasować działanie usług do Twoich potrzeb, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych danych. Oczywiście jest ono dobrowolne, a wszystkie wyrażone zgody możesz zawsze odwołać.


III.    Twoje prawa

Prawo dostępu do danych
W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które z Twoich danych osobowych przechowujemy. W tym celu skontaktuj się z nami, pisząc na bok@birdmeble.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 33 870 0000, a my przekażemy Ci te informacje w wiadomości e-mail.

Prawo do przenoszenia danych
Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych
Masz prawo do poprawienia lub uzupełnienia Twoich danych osobowych. Jeśli posiadasz konto w sklepie birdmeble.pl, możesz edytować nie tylko swoje dane osobowe, ale także zgody w ramach ustawień swojego konta.

Prawo do usunięcia danych
W każdej chwili masz prawo usunąć przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe, z wyjątkiem następujących sytuacji:

   - masz niezakończone postępowanie z pracownikami naszego sklepu internetowego;
   - masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo;
   - masz wobec nas nieuregulowaną należność, niezależnie od metody płatności
   - jeśli podejrzewamy lub mamy pewność, że w ciągu ostatnich czterech lat korzystałeś z naszych usług w niewłaściwy sposób;
   - Twój wniosek kredytowy został odrzucony w ciągu ostatnich trzech miesięcy;
   - jeśli dokonałeś jakikolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni
Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.

Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:
  - wykonując instrukcję zawartą w każdej takiej wiadomości e-mail;
  - edytując ustawienia swojego konta na stronie WWW.

Prawo do ograniczenia
Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:
- jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności;
- jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych;
- jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

Jak możesz korzystać ze swoich praw?
Zależy nam na bezpieczeństwie i właściwej ochronie Twoich danych osobowych. Dlatego stworzyliśmy wyspecjalizowany zespół, który odpowiada na pytania dotyczące powyższej kwestii. Aby się z nim skontaktować, wyślij e-mail na adres: bok@birdmeble.pl lub zadzwoń pod numer 33 870 0000.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym
Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.


IV.    Zakupy w sklepie

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?
Używamy Twoich danych osobowych do zarządzania zakupami dokonanymi online w sklepie birdmeble.pl, w celu przetwarzania Twoich zamówień i zwrotów oraz wysyłania Ci powiadomień o statusie dostawy produktów lub w przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących powyższych zagadnień. Twoje dane osobowe są nam także potrzebne do zarządzania Twoimi płatnościami oraz przetwarzania reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych, dotyczących zamówionych przez Ciebie produktów.

Dzięki danym osobowym możemy Cię zidentyfikować i zweryfikować, czy Twój wiek kwalifikuje Cię do zakupów online; potwierdzić Twój adres z podmiotami zewnętrznymi; a także sprawdzić Twoją historię płatności i wiarygodności kredytowej, aby zaproponować Ci różne formy płatności.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:
    dane kontaktowe, takie jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu;
    informacje na temat płatności i historię płatności;
    informacje o zakupie ratalnym (jeśli dotyczą);
    informacje na temat zamówień.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Twoje dane osobowe, które są przekazywane podmiotom zewnętrznym, są używane tylko do świadczenia Ci wymienionych powyżej usług. Otrzymują je firmy, które potwierdzają Twój adres; agencje komunikacji, które wysyłają potwierdzenia zamówień; magazyny i firmy kurierskie, które dostarczają zamówienia; firmy realizujące płatności w celu przetworzenia płatności; banki w celu weryfikacji tożsamości i sprawdzenia zdolności ratalnej (w przypadku zakupu na raty); oraz firmy windykacyjne.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Musimy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby być w stanie świadczyć usługi i dostarczać zamówienia.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?
Tak długo, jak długo będziesz naszym aktywnym klientem.

Zautomatyzowany proces decyzyjny
Jeśli złożysz wniosek o przyznanie zakupu ratalnego jako metody płatności, zostanie on oceniony i rozpatrzony w sposób automatyczny przez bank system płatności PayU, które w tym przypadku są administratorami Twoich danych. Masz prawo wyrazić swój punkt widzenia, zakwestionować decyzję i zgłosić to naszemu pracownikowi.


V.    Informacje handlowe i marketingowe

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?
Będziemy używać Twoich danych osobowych do przesyłania Ci informacji handlowych i ofert marketingowych: pocztą e-mail, w SMS-ach, telefonicznie, komunikatami PUSH oraz tradycyjną pocztą.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Przetwarzamy następujące dane osobowe:
    - dane kontaktowe, takie jak: adres e-mail, numer telefonu i kod pocztowy;
    - dane demograficzne;
    - jakie produkty i oferty zostały przez Ciebie pobrane do koszyka zakupów lub z niego usunięte.
 
Jeśli masz konto w naszym sklepie, będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe przekazane w związku z tym kontem, m.in.:
    imię i nazwisko,
    adres,
    dane demograficzne,
    historia zakupów,
    sposób nawigacji po stronie i kliknięte elementy.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usługi wymienionej powyżej. Umożliwiają one agencjom marketingowym, z którymi mamy podpisane odrębne umowy powierzenia przetwarzania danych, realizację naszych celów związanych z obsługą Twojej osoby oraz w zakresie wskazanym przez nas.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych osobowych w celach marketingowych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy z innymi podmiotami zewnętrznymi.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przetwarzane na mocy zgody, którą wyrażasz na otrzymywanie informacji handlowych. Z wyjątkiem materiałów przesyłanych tradycyjną pocztą, w tym katalogów – będą one do Ciebie przesyłane na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

Prawo do wycofania zgody
Masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie informacji handlowych. Gdy to zrobisz, niezwłocznie zaprzestaniemy wysyłki wszelkich ofert w ramach informacji handlowych przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie danych.

Możesz zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych w następujący sposób:
    - wykonując instrukcję zawartą w każdej takiej wiadomości handlowej, przekazywanej przez nas;
    - edytując ustawienia Twojego konta w zakładce ustawienia naszych sklepów.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Będziemy przechowywać Twoje dane do celów marketingu bezpośredniego do momentu, w którym wycofasz swoją zgodę. W przypadku informacji handlowych wysyłanych pocztą e-mail, uznamy Cię za nieaktywnego klienta, jeśli w ciągu trzech lat nie otworzysz żadnej wiadomości e-mail od nas. Po upływie tego czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte.


VI.    Pliki cookies

Cookies - oznaczają dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których korzystasz z naszych serwisów.
Cookies Administratora - oznacza cookies zamieszczane przez nas, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez nas za pośrednictwem naszych serwisów.
Cookies Zewnętrzne - oznacza cookies zamieszczane przez naszych partnerów za pośrednictwem strony internetowej serwisu.

Jak używamy plików cookies?
Wykorzystuje dwa typy plików cookies:
    - cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
    - cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia. Trwałych plików cookie używamy do przechowywania informacji o Twojej preferowanej stronie startowej oraz przechowywania Twoich danych, jeśli przed zalogowaniem klikniesz opcję „Pamiętaj mnie”. Będziemy też używać plików cookies do zapisywania Twoich ulubionych produktów.
 
Używamy zarówno naszych plików cookies, jak i plików cookie podmiotów zewnętrznych w celu gromadzenia statystyk oraz danych użytkowników w formie zagregowanej oraz indywidualnej. Korzystamy także z narzędzi analitycznych do optymalizacji naszej strony i przedstawiania oferty interesującej dla użytkownika.
Używamy także zewnętrznych plików cookie, które monitorują, w jaki sposób użytkownik korzysta z innych witryn. Dzięki temu możemy udostępniać materiały marketingowe na innych stronach i w różnych kanałach komunikacji.

Do jakich celów wykorzystujemy pliki cookies?
Wykorzystujemy cookies Własne w następujących celach:
    a. Konfiguracji serwisu:
        I. Dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu.
        II. Rozpoznania urządzenia użytkownika serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.
        III. Zapamiętania ustawień wybranych przez użytkownika i personalizacji interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik.
        IV. Zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści.
        V. Rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
    b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:
        I. Utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
        II. Poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
        III. Optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
    c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
        I. Dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dopasowaną do jego indywidualnych potrzeb.
        II. Poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań użytkowników na strony internetowe serwisu.
    d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika:
        I. Poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
    e. Analiz, badań oraz audytu oglądalności oraz tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
    f. Świadczenia usług reklamowych i dostosowania prezentowanych za pośrednictwem serwisu reklam produktów i usług.
    g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

Wykorzystujemy też cookies Zewnętrzne w następujących celach:

    a. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych np. Google Analytics, Gemius Traffic.
    b. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy.
    c. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
        I. twitter.com,
        II. plus.google.com,
        III. Facebook.com.
    a. prezentowania opinii na stronach internetowych serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
        I. opineo.pl.
 
Czy możesz się na to nie zgodzić?
Oczywiście, możesz samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu. Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej. Używamy narzędzi analitycznych do gromadzenia danych statystycznych w celu optymalizowania naszej witryny i przedstawiania informacji, które mogą Cię zainteresować.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Gdy zalogujesz się na swoje konto, dane będą przetwarzane na mocy naszego uzasadnionego interesu tzn. w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez Ciebie z serwisu.
Możemy przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych, jedynie gdy wyrazisz na to odrębną zgodę.
Przysługuje Ci prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Zastrzegamy sobie jedynie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Kto ma dostęp do moich danych?
Do danych osobowych zbieranych przez nas, mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy oraz inne uprawnione osoby zajmujące się obsługą serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl